dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
                     
  Trường THCS Việt - Đức                
    TỔ TOÁN - LÝ - CÔNG NGHỆ        
                     
   PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN: Từ tuần 1, ngày 19 tháng 8 năm 2013
  Năm học: 2013 - 2014
                     
TT Họ và tên Chuyên môn Phân công chuyên môn Tiết kiêm nhiệm Số tiết   Số G Á
1 Trịnh Thanh Dũng Toán,Lý   8 Lý 9abcd 4TC lý 9 3 TT 3 BD Lý 9 18 Vt 4
2 Võ Hoa Hồng Toán,Lý 8 Toán 8ab   6 PĐ Toán 8   2BD Toán8 16   6
3 Hồ Thị Phượng Toán,Lý 4Toán 9b 3TC toán9bcd 4PĐToán 9bd 3PĐlý7abc   14   6
4 Lê Thị Kim Thanh Toán,CN 8 Toán 7bc 3CN8abc   3 Phổ cập   14 Vt 5
5 Võ Thị Lan Toán,CN 4Toán 9c 4CN9abcd 4PĐToán 9ac 2MTCT toán 9   14   5
6 Nguyễn Thị Kim Soa Toán,CN 8Toán 9cd 1TC toán9a   4.5 CN 9d,gdng 3 BD Toán9 16.5   5
7 Vũ Thị Then Toán,CN 4 Toán 6b 6 CN 7abc 4PĐToán6ab     14   5
8 Nguyễn Thị Minh Tâm Toán,CN 4 Toán 7a 2BD Toán 7 6PĐToán7abc 4.5 CN 7a,gdng   16.5 Vt 5
9 Lê Thị Thu Hà Toán,CN 4 Toán 6a 4 CN 6ab   4.5 CN 6a,gdng 2BD Toán 6 14.5 Vt 5
10 Nguyễn Thị Thìn Lý, CN 3PĐ lý 8 3 Lý 7abc 3 Lý 8abc 2 Lý 6ab 3 con nhỏ 14 Vt 4
11 Nguyễn Văn Hiệu Toán - Tin 4 Toán 8c 6 Tin 8abc   4.5 CN 8c,gdng 2MTCT 8 16.5 Vt 4
                     
  Tổng cộng:             168   54
                     
        Ea Ktur, ngày 1 tháng 8 năm 2013    
          Thư ký                  Tổ trưởng         
                     
                     
                     
                     
  Nguyễn Thị Minh Tâm     Trịnh Thanh Dũng