dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề vật lý6 mien phi,tai lieu đề vật lý6 mien phi,bai giang đề vật lý6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:44:58 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 268
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN:VẬT LÝ - LỚP 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:....................................... Lớp:................
Điểm
 Lời nhận xét của giáo viên
A. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo chiều dài sân trường em?
Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.
B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
C. Thước dây có GHĐ 150 cm và ĐCNN 1mm
D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5 m
Câu 2: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng?
A. Thể tích bình tràn. C. Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.
B. Thể tích bình chứa. D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn.
Câu 3: Trên một hộp mứt tết có ghi 250g. Số đó chỉ:
A. Sức nặng của hộp mứt. C. Thể tích của hộp mứt.
B. Khối lượng của hộp mứt. D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.
Câu 4: Treo một quả nặng vào một lò xo được gắn trên một giá đỡ. Tác dụng của quả nặng lên lò xo đã gây ra đối với lò xo là:
A. Quả nặng bị biến dạng. C. Lò xo bị biến dạng.
B. Quả nặng dao động. D. Lò xo chuyển động.
Câu 5: Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực?
A. Xách một xô nước. C. Đẩy một chiếc xe.
B. Nâng một tấm gỗ. D. Đọc một trang sách.
Câu 6 : Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?
A. Trọng lực của một quả nặng. C. Lực hút của nam châm tác dụng lên miếng sắt .
B. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe. D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán lên bảng.
B - TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: Lực là gì? Đơn vị của lực?
Câu 2 : Một hộp sữa có khối lượng 960g và có thể tích 320 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.
Câu 3: Tính thể tích của 2kg dầu ăn. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KY I - NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 6

TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
C
B
C
D
B


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu
 Hướng dẫn chấm
 Điểm

Câu 1

- Lực là tác dụng đẩy kéo vật này lên vật khác.
- Đơn vị lực là Niu tơn, kí hiệu là N
1điểm
1 điểm

Câu 2
-Tóm tắt và công thức
- D=3000kg/m3
1 điểm
2 điểm

Câu 3
-Tóm tắt và đổi đơn vị
- Công thức.
- V=0,0025m3
0,5 điểm
0,5 điểm 1 điểm...................HẾT..............