dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề vật lý 9 mien phi,tai lieu Đề vật lý 9 mien phi,bai giang Đề vật lý 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:50:05 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 213
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: VẬT LÝ 9 - TIẾT 19
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) - Hãy chọn đáp án đúng nhất VD: Câu 1 chọn B
Câu 1. Điện trở của vật dẫn là đại lượng
A. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.
B. tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.
C. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.
D. tỷ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật.
Câu 2. Công thức không dùng để tính công suất điện là
A.) P = R.I2 B) P = U.I C) P =  D) P = U.I2
Câu 3. Xét các dây dẫn được làm từ cùng loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 3 lần thì điện trở của dây dẫn:
A. tăng gấp 3 lần. B. tăng gấp 9 lần.
C. giảm đi 3 lần. D. không thay đổi.
Câu 4. Với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng đến nhiệt độ cao, còn dây đồng nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên, vì:
A.dây tóc bóng đèn có điện trở rất lớn nên toả nhiệt nhiều còn dây đồng có điện trở nhỏ nên toả nhiệt ít.
B. dòng điện qua dây tóc lớn hơn dòng điện qua dây đồng nên bóng đèn nóng sáng.
C. dòng điện qua dây tóc bóng đèn đã thay đổi.
D. dây tóc bóng đèn làm bằng chất dẫn điện tốt hơn dây đồng.
Câu 5. Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20m, tiết diện 0,05mm2.
Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6(.m. Điện trở của dây dẫn là
A. 0,16(. B. 1,6(. C. 16(. D. 160(.
Câu 6. Cho hai điện trở, R1 = 20( chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40( chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là
A. 210V B. 120V C. 90V D. 80V
B. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 7. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong hệ thức?
Câu 8. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-Len xơ? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong hệ thức?Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ (hình 1) trong đó dây nối, ampekế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế U = 9V.
a) Điều chỉnh biến trở để Vôn kế chỉ 4V thì khi đó ampe kế chỉ 5A. Tính điện trở Rx của biến trở khi đó?
b) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở Rx bằng bao nhiêu để vôn kế chỉ có số chỉ 2V?
Câu 10. Điện trở của bếp điện làm bằng Nicrom có chiều dài 3m, tiết diện 0,066 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V và sử dụng trong thời gian 15 phút.
a. Tính điện trở của dây.
b. Xác định công suất của bếp?
c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong khoảng thời gian trên?
..........(HẾT)........
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: VẬT LÝ 9 - TIẾT 19

A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
D
B
A
D
C

B. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 7: (2 điểm.)
- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt