dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề vật lý 9 mien phi,tai lieu Đề vật lý 9 mien phi,bai giang Đề vật lý 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:49:19 PM
Filesize: 0.18 M
Download count: 155
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: VẬT LÝ 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Đơn vị cuả điện trở là:
A. Vôn B. Oát. C. Ôm. D. Ampe.
Câu 2. Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng:
A. hút nhau. C. không hút nhau cũng không đẩy nhau.
B. đẩy nhau. D. lúc hút, lúc đẩy nhau.
Câu 3. Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.
A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.
B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.
C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.
D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.
Câu 4. Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m, tiết diện 0,4mm2 nối hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2A. Biết rằng điện trở suất của dây đồng là 1,7.10-8(.m. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là:
A. 0,36V. B. 0,32V. C. 3,4V. D. 0.34V.
Câu 5. Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20m, tiết diện 0,05mm2.
Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6(.m. Điện trở của dây dẫn có giá trị là :
A. 0,00016(. B. 1,6(. C. 16(. D. 160(.
Câu 6. Mỗi ngày, một bóng đèn 220V - 60W thắp trung bình 5 giờ với hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) là
A. 9000J. B. 9 kW.h. C. 9kJ. D. 32400W.s.
B. TỰ LUẬN
Câu 7. Một bóng đèn có ghi: 6V-3W
a) Cho biết ý nghĩa của con số ghi trên đèn?
b) Tìm cường độ định mức chạy qua đèn và điện trở của đèn?
c) Mắc đèn này vào hai điểm có hiệu điện thế 5V, tính công suất tiêu thụ của đèn?
Câu 8. Nêu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều?
Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ (hình 3); MN = 1m là một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở R = 10(; R0 = 3(. Hiệu điện thế UAB = 12V. Khi con chạy ở vị trí mà MC = 0,6m. Tính điện trở của đoạn mạch MC của biến trở. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AC và số chỉ của ampekế.
Câu 10. Quan sát hình vẽ (hình 4). Cho biết.
a/ Khung dây sẽ quay như thế nào? Tại sao?
b/ Khung có quay được mãi không? Vì sao? Cách khắc phục?


.......Hết.......

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: VẬT LÝ 9

TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
C
D
D
B


B. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 7. 1,5 điểm
a) Con số ghi trên đèn chỉ các giá trị định mức của đèn khi đèn hoạt động bình thường Uđm = 6V; Pđm = 3W.
b) Cường độ dòng điện định mức của đèn: A
Điện trở của đèn khi nó sáng bình thường:

c) Khi mắc đèn vào hai điểm có hiệ điện thế 5V
Cường độ dòng điện qua đèn là: A ≈ 0,417A
Công suất tiêu thụ của đèn là P = U.I = W
(Có thể tính theo công thức khác W)

0,5 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 8. (2,5 điểm)
- Cấu tạo: Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là nam châm