dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề vật lý 8 mien phi,tai lieu Đề vật lý 8 mien phi,bai giang Đề vật lý 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:48:07 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 382
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD& ĐT CƯKUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: VẬT LÝ – LỚP 8 – TIẾT 8

Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề)

A/ TRẮC NGHIỆM : (3đ)
I . Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng .Mỗi câu đúng (0,5đ).
Câu 1 : Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi trên dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây câu nào đúng?
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước .
B. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.
C. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.
Câu 2: Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì?
A. Ô tô chuyển động được 36 km. B. Ô tô chuyển động trong một giờ.
C. Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36 km. D. Ô tô đi 1 km trong 36 giờ.
Câu 3: Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?
A. Quãng đường chuyển động dài hay ngắn.
B. Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
C. Thời gian chuyển động dài hay ngắn.
D. Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 4: Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm?
A. Căn cứ vào quãng đường chuyển động.
B. Căn cứ vào thời gian chuyển động.
C. Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyển động.
D. Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một khoảng thời gian nhất định.
Câu 5 :Trong các cách sau đây, cách nào làm giảm được lực ma sát? A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc . B.Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc. D.Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
Câu 6 : Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng?
A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, chứng tỏ lực ma sát biến mất.
C. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này lên vật kia.
D. Khi vật chuyển động chậm dần, chứng tỏ lực ma sát tăng dần.
B/ TỰ LUẬN :(7đ)
Câu 7 :(1đ) Thế nào là hai lực cân bằng ? Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ như thế nào ?
Câu 8 : (1đ) Biểu diễn vectơ trọng lực của một vật, biết cường độ của trọng lực là 1500N, tỉ xích tùy chọn .
Câu 9: (3đ) Một người đi xe máy chạy trên quãng đường Tam Quan – Bồng Sơn dài 15km mất 0,25 giờ và trên quãng đường Bồng Sơn - Phù Mỹ dài 30 km mất 0,75 giờ. Tính vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ Tam Quan - Phù Mỹ.
Câu 10:(2đ) Một xe máy đi từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn với vận tốc trung bình 50 km/h . Biết nữa quãng đường đầu đi với vận tốc 65km/h .Tính vận tốc của xe ở nữa quãng đường còn lại.
.......................................................Hết.....................................................

PHÒNG GD& ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN VẬT LÝ LỚP 8 – TIẾT 8

A/ TRẮC NGHIỆM : (3đ)
I . Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng.Mỗi câu đúng (0,5đ)
( Mỗi câu đúng được 0,25 đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
C
B
D
C
C

B/ TỰ LUẬN : (7đ)
Câu
 Hướng dẫn chấm
 Điểm

 Câu 7
Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.
Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.

0,5


0,5

 Câu 8
 500N


P1

 Câu 9
Vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ