dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề vật lý 7 mien phi,tai lieu Đề vật lý 7 mien phi,bai giang Đề vật lý 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:48:39 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 50
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT CƯKUIN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN VẬT LÍ - LỚP 8
Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề)


A.TRẮC NGHIỆM : (3 điểm).
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: Một đoàn tàu đang rời ga, nếu lấy một hành khách ngồi yên trên tàu làm vật mốc thì:
A.Mọi hành khách trên tàu đều chuyển động.
B.Tàu chuyển động.
C.Nhà ga chuyển động.
Câu 2: Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ácsimét được tính như thế nào?
A.Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
B.Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.
C.Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.
Câu 3: Một xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách
trên xe sẽ như thế nào?
A.Bị nghiêng người sang bên trái.
B.Bị nghiêng người sang bên phải.
C.Bị ngã người tới phía trước.
Câu 4: Mặt lốp xe ô tô, xe máy, có khía rãnh để:
A.Giảm ma sát. B.Tăng ma sát C.Tăng quán tính.
Câu 5: Khi nói ôtô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 40km/h là nói tới vận tốc nào?
A.Vận tốc trung bình.
B.Vận tốc tại một thời điểm nào đó.
C.Trung bình cộng vận tốc.
Câu 6: Tại sao khi lặn người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn?
A.Vì khi lặn sâu, nhiệt độ rất thấp.
B.Vì khi lặn sâu, áp suất rất lớn.
C.Vì khi lặn sâu lực cản rất lớn.
B.TỰ LUẬN :(7 điểm)
Câu 1:( 1điểm )Viết công thức tính lực đẩy Ac-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.
Câu 2:( 3điểm ) Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường cứ 10 phút đi được 1,5km.
a. Tính vận tốc của học sinh đó.
b. Phải mất bao nhiều phút học sinh đó mới đến được trường? Biết rằng từ nhà đến trường
là 3km.
Câu 3: (3 điểm). Một thùng cao 1,8m đựng đầy nước . Tính áp suất của nước lên đáy thùng
và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,6m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước 10.000N/m3 .…………………………Hết……………………
PHÒNG GD& ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2012-2013
MÔN VẬT LÍ – LỚP 8

A.TRẮC NGHIỆM :(3 điểm) Chọn mỗi câu đúng 0,5 điểm.

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
C
C
B
A
BB.TỰ LUẬN : ( 7 điểm)

Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm

Câu 1

F =d .V
Trong đó:F là độ lớn của lực,đơn vị (N)
d là trọng lượng của chất lỏng,đơn vị N/m3.
V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ,đơn vị m3
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 2

a) Vận tốc của học sinh đó là:

b) Thời gian học sinh đi đến trường là:
phút

(1,5 điểm)


(1,5 điểm)

Câu 3

Tóm tắt:
hA = 1,8 m
hB = (1,8 m - 0,6 m) = 1,2 m
d = 10000 N/m3
Tính PA = ?
Tính PB = ?

Giải:
Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng:
PA = d . hA = 10000 . 1,8 = 18000 N/m2
Áp suất của nước tác dụng lên một điểm ở cách đáy thùng 0,6 m là:
PB = d . hB = 10000. 1,2 = 12000 N/m2

(1điểm)


(1điểm)


(1điểm)

-------------------------------------------Hết -------------------------------------------------