dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 9 mien phi,tai lieu Đề Toán 9 mien phi,bai giang Đề Toán 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:24:06 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 54
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 9 CHƯƠNG I (Tiết 19)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2 điểm)
Không dùng bảng hoặc máy tính sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
Tan 150, Cot 400, Tan 450, Cot 200, Tan 650
Bài 2: (3 điểm)
Cho ABC ( Â = 900) đường cao AH; AH = 30cm; HC = 40 cm. Tính AC, BC, AB.
Bài 3: (5 điểm) Cho ∆ ABC có AB = 5 cm; AC = 4 cn; góc B = 300; góc C < 900. Kẻ đường cao AH.
a/ Tính độ dài AH.
b/ Tính số đo góc C.
c/ Tính BC.
………………Hết………………PHÒNG GD & ĐT CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 9 CHƯƠNG I (Tiết 19)


Câu
Tóm tắt
Điểm

1
Vì cot 400 = tan 500; cot 200 = tan 700
Ta có: tan 150 < tan 450 = tan 500 < tan 650 < tan 700
=> tan 150 < tan 450 < cot 400 < tan 650 < cot 200

2 điểm

2
Vẽ hình đúng 
AC2 = 302 + 402 = 2500 => AC = 50 (CM)
AC2 = BC.HC => BC = 
AB.AC = BC.AH nên AB =
0,5 điểm
0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

3
Vẽ hình đúng 
a/ AH = AB. Sin 300 == 2,5 (cm)
b/ Sin c = = = 0,625 => góc C = 38 độ 41 phút
c/ BH = 4,3 (cm); HC = 3,1 (cm)
BC = BH + HC = 4,3 + 3,1 = 7,4 (cm)

1 điểm
1 điểm


1,5 điểm


1,5 điểm………………Hết………………