dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 9 mien phi,tai lieu Đề Toán 9 mien phi,bai giang Đề Toán 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:25:03 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 53
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9 CHƯƠNG I (Tiết 18)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (2 điểm)
Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa:
a/ 
b/ 
Câu 2: (2 điểm)
Trục căn thức ở mẫu:
a/ 
b/ 
Câu 3: (2 điểm)
Rút gọn : a/ 2 – – + 3
b/ – 
Câu 4: (1 điểm)
Tìm x : = 5
Câu 5: (2 điểm)
Cho biểu thức: A = 2 –  2 – 
a/ Tìm điều kiện của a, b để A có nghĩa.
b/ Rút gọn A.
Câu 6: (1điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 

………………Hết………………

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9 CHƯƠNG I (Tiết 18)


Câu
Tóm tắt đáp án
Điểm
1
a) có nghĩa ( x – 7 ( 0
( x ( 7
b) có nghĩa ( ( 0 ( x + 2 < 0
( x < -2
0,5
0,5

0,5
0,25
0,25


2
 a) = 
= 
= + 

b) = 
= 4 + 


0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

3
a) 2 – – + 3 = 2 – – + 3 
= 2 – 5 – 4 + 9 
= 2 

b) - = – 4 – 2 = 4 – – 2 
= 4 – 3
0,25
0,25
0,5


0,5
0,25
0,25


4
 = 5
( x – 1 = ( 5
( x = 6 hoặc x = - 4

0,5
0,5

5
a/ A có nghĩa ( a ( 0 , b ( 0 , a3 , b25
b/ A = 2 –  2 –  = 2 –  2 + 
= 2 –  2 + 
= 4 – a
0,50,5


0,5
0,56
 Vì x – 2x + 5 = (x – 1) + 4 ( 4
( P = = ( 
( P ( 2
Vậy GTNN của P là 2 khi x = 1
0,25
0,25
0,25
0,25


(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

………………Hết………………