dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 9 mien phi,tai lieu Đề Toán 9 mien phi,bai giang Đề Toán 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:24:31 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9 CHƯƠNG II (Tiết 30)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (5 điểm)
Cho 2 đường thẳng:
(d1) y = 2x + 4 (d2) y = - 0,5x + 4
a) Vẽ 2 đường thẳng này trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng bằng phép toán
c) Tính góc giữa mỗi đường thẳng với trục ox.
Bài 2: (5 điểm) Cho 2 hàm số bậc nhất
y = (2m - 3)x – 2 ; y = 3x + (3m + 1) Tìm giá trị m để
a) Hai đồ thị cắt nhau
b) Hai đồ thị là 2 đường thẳng song song
c) Hai đường thẳng có thể trùng nhau không? Vì sao?

………………Hết………………















PHÒNG GD & ĐT CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9 CHƯƠNG II (Tiết 30)

Câu
Tóm tắt đáp án
Điểm

1
a) (d1) Cho x = 0 => y = 4
có p (0 ; 4)
y = 0 => x = 2 => Q (-2; 0)
(d2) Cho x = 0 => y = 4 => p (0 ; 4)
y = 0 => x = 8 => R (8 ; 0)


b) Giao điểm của hai đường thẳng là p (0 ; 4)
c) tan  = 2 =>  = 63026’
tan  = 0,5 =>  = 26034’

(2 điểm)














(1 điểm)
(2 điểm)

2
a/ Hai đồ thị cắt nhau khi 2m – 3 ≠ 0
và 2m – 3 ≠ 3
suy ra m ≠ 1,5 và m ≠ 3

b/ Hai đồ thị song song khi 2m – 3 ≠ 0
2m – 3 = 3
Và 3m + 1 ≠ - 2
Suy ra m = 3
c/ Hai đồ thị trùng nhau thì 2m – 3 = 3
và 3m + 1 = - 2
Suy ra m = 3 và m = -4
Điều này không thể xẩy ra
(2 điểm)



(2 điểm)



(1 điểm)



………………Hết………………