dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 8 mien phi,tai lieu Đề Toán 8 mien phi,bai giang Đề Toán 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:22:31 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 38
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: TOÁN – LỚP 8 –TIẾT 38 + 39
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức
4(x-2y)(x+y) + 4(x + y)2 +(x – 2y)2 - 12xy + 4y2
b/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
x2 – 3xy + 2y2 4x3 – 5x2 -16x + 20
Câu 2: (1,5 điểm)
Tìm giá trị của a để 10x2- 7x + a chia hết cho 2x – 3.
Câu 3: (2 điểm)
Cho biểu thức:

a/ Rút gọn A.
b/ Tìm giá trị của A khi x = - 
Câu 4: (2 điểm)
Cho hình thang cân ABCD có AD//BC. Gọi M ,N, P, Q lần lượt là trung điểm BC, AD, AC, BD. Chứng minh tứ giác MPNQ có hai đường chéo là hai trục đối xứng.
Câu 5: (2,5 điểm)
Cho tam giác ABC kẻ AH vuông góc BC, gọi D đối xứng với H qua trung điểm M của AB.
a/ Chứng minh ADBH là hình chữ nhật
b/ Tìm điều kiện của tam giác ABC để ADBH là hình vuông.

------------------Hết ------------------PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: TOÁN LỚP 8 – TIẾT 38 + 39


Câu
ĐÁP ÁN
Điểm


1
a) ( 3x -2y )2
b) x2 -3xy +2y2 = x(x-y) - 2y (x – y)=(x – y)(x -2y)
c) 4x3 -5x2-16x+20 =x2(4x-5)-4(4x-5)=(x+2)(x-2)(4x-5)
1
0,5
0,5


2
(10x2-7x+a): (2x-3) = 5x + 4 dư a+ 12
Để phép chia hết thì a+ 12 = 0 , vậy a = -12
1
0,5

3
a)
A = 
A = 
A = 
b) Khi x = -  thi A = - : (1


0,5

0,5

0,5

0,5

4
- Vẽ hình ghi GT, KL đúng
- Chứng minh MPNQ là hình thoi
- Kết luận MN và PQ là 2 trục đối xứng
0,5
1
0,5

5
- Vẽ hình ghi GT , KL đúng
a) – Chứng minh ADBH là hình bình hành
- Chứng minh ADBH là hình chữ nhật
b) – Nêu và lý giải điều kiện AH = BH để ADBH là hinh vuông .

0,5
0,5
0,5

1------------------Hết ------------------