dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 8 mien phi,tai lieu Đề Toán 8 mien phi,bai giang Đề Toán 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:22:00 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 28
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 8 –TIẾT 36
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (4 điểm)
Thực hiện các phép tính:
a/  b/ 
Bài 2: (2 điểm)
Rút gọn phân thức: 
Bài 3: (4 điểm)
Cho biểu thức 
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức A được xác định
b/ Rút gọn biểu thức A
c/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = 3
------------------Hết------------------
















PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 8 – TIẾT 36


Câu
ĐÁP ÁN
Điểm

1
a) 

b) 

2


2


2
 

2

3
 Điều kiện :   



Vậy 

Khi x = 3 ta có : 
Vậy: A = -1,2
1
0,5


1


0,5


1




------------------Hết------------------