dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 8 mien phi,tai lieu Đề Toán 8 mien phi,bai giang Đề Toán 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:21:26 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 47
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 8 –TIẾT 25
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A vẽ đường cao BH. Từ một điểm M trên đáy BC kẻ MI vuông góc AC; MK vuông góc AB; MP vuông góc BH.
a/ Chứng minh MPHI là hình chữ nhật
b/ Chứng minh MK + MI = BH
Bài 2: (6 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có trung tuyến AI, gọi D là điểm đối xứng với I qua AC, ID cắt AC tại N. Kẻ IM vuông góc AB (M thuộc AB)
a/ Chứng minh MN = AI
b/ Chứng minh ACDI là hình thoi
c/ Với điều kiện nào của tam giác ABC thì ACDI là hình vuông

------------------Hết------------------
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 8 –TIẾT 25


Bài
ĐÁP ÁN
Điểm


1
- Vẽ hình ghi giả thiết , kết luận đúng
a) Vì MP BH; BH AC; MI AC
Nên 900
Vậy tứ giác MPHI là hình chữ nhật (1)
b) Từ (1) PH = MI (2)
Vì tam giác ABC cân tại A nên = 
Ta lại có + = 900 ( Phụ nhau )
Và + = 900 ( Phụ nhau )
Nên = 
 Tam giác BKM = tam giác MPB ( cạnh huyền- góc nhọn)
 BP = MK (3)
Vì P thuộc BH nên BP + PH = BH
Từ (2) và (3) chứng tỏ MK + MI = BH

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5


0,5


0,5

0,5


2
-Vẽ hình, ghi GT , KL đúng
a) = = = 900
Nên AMIN là hình chữ nhật
Chứng tỏ MN = AI ( hai đường chéo hình chữ nhật bằng nhau)
b) Vì D đối xứng I ( gt) nên ND = NI và AC ID ( 1)
Ta có IM là đường trung bình của tam giác ABC
Nên IM = AC mà IM = AN ( cạnh hình chữ nhật)
Nên AN = AC NC = AC . Do đó : AN = NC (2)
Từ (1) và (2) chứng tỏ Tứ giác ADCI là hình thoi
c) Để ADCI là hình vuông thì AC = ID;
mà ID = AB AB = AC
Vậy tam giác ABC phải là tam giác vuông cân thì ADCI là hình vuông .
0,52


2
1,5


------------------Hết------------------