dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 7 mien phi,tai lieu Đề Toán 7 mien phi,bai giang Đề Toán 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:19:49 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐẠI SỐ – Tiết 36
Môn:Toán7 . Năm học 2012-2013
Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm):
a)Khi nào thì hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau?
b) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Điền các số vào ô trống trong bảng sau:
x
 - 5
 - 4
 -1
0
 2

 y

 - 8
Câu 2(2điểm): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 5 thì y = 6
a. Tìm hệ số tỉ lệ a giữa x và y
b. Biểu diễn y theo x
c. Tính y khi x = 15 ; Tìm x khi y = 9
Câu 3(2điểm): Biết độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 5, 7 và chu vi của tam giác l50 cm. Hãy tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó
Câu 4(2điểm): Cho hàm số y = 2x.
Vẽ đồ thị của hàm số trên
Tìm trên đồ thị điểm có hoành độ bằng -1
Câu 5(2điểm): Cho hàm số y = f(x) = 3x2 – 2
a. Tính f(–1); f(). f(1)
b. Điểm A(1;2) có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao?
c. Điểm B(;-) có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao?
HƯỚNG DẪN CHẤM - KIỂM TRA ĐẠI SỐ - TIẾT 36
Câu
Lời giải vắn tắt
Điểm

1
a) Nêu đúng ĐN hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau
b) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Điền các số vào ô trống trong bảng sau:
x
 - 5
 - 4
 -1
0
 2

 y
 -10
 - 8
 -2
0
 4


1,0

1,0

2
a) x và y tỉ lệ nghịch nên a = x.y = 5.6 = 30
b) y= 
c) y = 2
x = 
0,5
0,5

0,5
0,5

3
Gọi độ dài ba cạnh của một tam giác lần lượt là a,b,c (cm)
Theo bài cho  và a+b+c=150
Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

suy ra a = 30 cm
b=50 cm
c = 70 cm.


1,0
1,0


4
a) Tìm thêm được một điểm A thuộc đồ thị
Vẽ đúng đồ thị.
b) Xác định đúng điểm thỏa mãn yêu cầu.
0,5
1,0
0,5


 5
a) f(–1) = 1; f()= ; f(1) =1
b) Điểm A không thuộc đồ thị vì 2 3.12 -2
c) Điểm B thuộc đồ thị vì 

1,0

0,5
0,5