dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 7 mien phi,tai lieu Đề Toán 7 mien phi,bai giang Đề Toán 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:18:55 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 55
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN:TOÁN (HÌNH HỌC) - LỚP 7 – TIẾT 16

Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3 điểm)
Nêu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng ?
Cho đoạn thẳng AB dài 7cm .Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.Nói rõ cách vẽ.

Câu 2: (2 điểm)
Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi hình vẽ sau:Câu 3: (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550.
a) Chứng minh c ( b
b) Tính số đo của góc C2 .

Câu4:(2 điểm)Cho hình vẽ

Biết a//b, góc A= 380,
góc B = 1320
Tính số đo của góc AOB.
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN:TOÁN (HÌNH HỌC) - LỚP 7 - TIẾT 16âu
 Nội dung
Điểm

 1
Nêu đúng định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng
b) Nói rõ cách vẽ và vẽ đúng hình
 1,0
2,0


2
Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi hình vẽ sau:

GT
 a c ; b c

 KL
 a // b

GT
 a // b; a c .

 KL
 b  c1,0


1,0


 Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550.
a) Chứng minh c ( b
b) Tính số đo của góc C2.


+ Vì a // b (gt) và c ( a ( c ( b (T/c một đường thẳng
+ Góc D1=  (đđ)(
Vì a // b ( (hai góc trong cùng phía)
=>


1,0
1,0

1,0


4
Kẻ tia Oc // a Oc // b -Vẽ tia 
 (so le trong) (trong cùng phía),  mà  (gt)
Mặt khác: = (Vì Om nằm giữa OA và OB)

1,01,0
…………HẾT………..