dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 7 mien phi,tai lieu Đề Toán 7 mien phi,bai giang Đề Toán 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:17:52 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính.
a.  b. 4 .+  : 5
Câu 2(1,5 điểm): Tìm x biết: a)  b) 
Câu 3(1,5 điểm): Tìm 3 số a, b, c biết rằng:  và a + b + c = 90
Câu 4 (1điểm) Cho hàm số y = f(x) = 2x2 - 1. Tính f(1); f(-2); f(-3); f(4).
Câu 5(3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D sao cho IB = ID
a. Chứng minh: (AIB = (CID
b. Chứng minh: AD = BC và AD // BC
c. Vì sao DC ( AC ?
Câu 6( 1 điểm ): Tìm số nguyên m để biểu thức sau là số nguyên: Q =

........Hết.......
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: TOÁN 7
Câu
Lời giải vắn tắt
Điểm

1
a.  = 
=-1 +1+ = 0+=
b. 4.= 
0,5đ

0,5đ


1,0 đ

2
a.  => 
b. Tìm x, biết:  => 
TH1: x-=4 TH2: x-= -4
x==> x= x==> x=-
0,5 đ


0,5 đ
0,

3
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
 a =6.4=24; b =6.5=30; c =6.6=36
Vậy 3 số cần tìm lần lượt là: 24; 30; 36


1,0đ

0,

4
y = f(1)= 1 ; y = f(-2) = 7 ; y = f(-3)= 17 ; y = f(4) = 31
1,0đ


5
Vẽ hình viết GT+ KL đúng
a. Xét (AIB và (IDC
Có:IA=IC(gt);IB=ID(gtAIB=CID(đ đỉnh)
=> (AIB = (CID (c. g. c) 0.25 điểm
b. Xét (AID và (IBC 0.25 điểm
Có: IA = IC (gt) ;IB = ID (gt) ;AID = BIC (đối đỉnh) 0.25 điểm
Suy ra (AID = (CIB => AD = BC ( Hai cạnh tương ứng ) 0.5 điểm
Mặt khác (AID = (CIB nên IDA = IBC 0.25 điểm
Hai góc này ở vị trí so le trong, từ đó suy ra được AD // BC 0.25 điểm
c. Theo câu (a) ta có (AIB = (CID (c. g. c )=>BAI = ICD 0.25 điểm
Mà BAI = 900 từ đó ICD = 900 ; Do đó: DC ( AC (đpcm)
0,0,
0,

0,


0,
0,

6
 m = - 6 ; 0 ; 2 ; 8
1,