dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 6 mien phi,tai lieu Đề Toán 6 mien phi,bai giang Đề Toán 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:14:52 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 72
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 6 - TIẾT 14
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2đ) Cho hình vẽ (hình 1)

a. Tìm các điểm thuộc đường thẳng a ; các điểm không thuộc đường thẳng a
b. Các điểm M ; N ; P có thẳng hàng không ? Vì sao?

Câu 2:(2đ) Cho hình vẽ (hình 2)
a. Tìm các tia trùng nhau chung gốc O
b. Tìm các tia nhau chung gốc O

Câu 3:(2đ) Vẽ hình theo diễn đạt sau:
Hai đường thẳng a và b
Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại B, cắt đường thẳng b tại A

Câu 4:(4đ) Cho đoạn thẳng AB = 10 cm. Điểm C trên AB
sao cho AC = 4cm
a. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
b. Tính độ dài đoạn thẳng CB.
c. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho CM = 1cm. tính độ dài đoạn thẳng AM .
d. Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
…………….HẾT……………

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – NĂM HỌC 2012- 2013
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 6 - TIẾT 14
Câu
Hưóng dẫn chấm
Điểm

Câu 1 (2,0đ)

a) Điểm M và P thuộc đường thẳng a
Điểm N và Q không thuộc đường thẳng a .b)Không
Vì ba điểm M ; N ; P không nằm trên cùng 1 đường thẳng.
0,5
0,5
0,5
0,5


Câu 2 (2,0đ)

 a) Các tia trùng chung gốc O là: Ox,Oa; Oy, Ob
b)Các tia đối nhau chung gốc O là: Ox, Oy hoặc OA; OB
1,0
1,0

Câu 3 (2,0đ)

- Vẽ hình đúng cho 2 điểm2,0


Câu 4
(4,0đ)
a)Điểm C nằm giữa hai điểm A và B
vì AC < AB (4 < 10) 
b)Vì C nằm giữa hai điểm A và B nên AC + CB =AB
CM = AB – AC = 10 – 4 =6 (cm)

c)Vì C nằm giữa A và M nên AM = AC + CM = 4 +1 = 5 (cm)
Nên AM = MB.
d)Điểm M là trung điểm của AB vì AM = MB và M nằm giữa A và B.

1,0
1,0

1,0

1,0

 …..HẾT…..