dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề công nghệ 8 mien phi,tai lieu Đề công nghệ 8 mien phi,bai giang Đề công nghệ 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:53:07 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 240
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT CƯKUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN : CÔNG NGHỆ LỚP : 8 – TIẾT 10
Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề)
A.TRẮC NGHIỆM: (3đ) Hãy chọn câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,5đ).
Câu 1: Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để:
a. sử dụng thuận tiện bản vẽ. b. cho đẹp.
c. biểu diễn hình dạng bên trong. d. cả a, b, c đều sai.
Câu 2: Hình chiếu bằng thuộc mặt phẳng chiếu nào? Và có hướng chiếu như thế nào?
a.Mặt phẳng chiếu bằng, hướng chiếu từ trước tới. b.Mặt phẳng chiếu bằng, hướng chiếu từ sau tới.
c.Mặt phẳng chiếu bằng ,hướng chiếu từ trên xuống. d.Mặt phẳng chiếu bằng, hướng chiếu từ trái qua.
Câu 3: Hình hộp chữ nhật được bao bởi những hình gì?
a.hình tam giác. b. hình chữ nhật . c.hình đa giác phẳng. d.hình bình hành.
Câu 4: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:
a. hình chữ nhật b. hình vuông c. hình tròn d.tam giác
Câu 5: Khi quay một hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được:
a. hình trụ. b. hình cầu. c. hình nón. d. hình lăng trụ.
Câu 6: Nêu trình tự đọc bản vẽ nhà:
a. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, các bộ phận.
b. Khung tên, hình biểu diễn , kích thước, các bộ phận.
c. Kích thước, các bộ phận, khung tên, hình biểu diễn.
d. Hình biểu diễn, kích thước, các bộ phận, khung tên.
B.TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 7:(3đ) Em hãy nêu quy ước vẽ ren.
Câu 8:(4đ) Cho vật thể và bản vẽ hình chiếu của nó. Hãy đánh dấu (X) vào bảng để
chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4,5 của các mặt.
Mặt
Hình
chiếu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

 B C A D 1
2 4 5

3


……………………..Hết……………………


PHÒNG GD& ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TIẾT 10
Môn: Công Nghệ - Lớp: 8A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Câu
 1
 2
3
4
5
6


Đáp án


II. TỰ LUẬN (5d)

Câu
 Hướng dẫn chấm
 Điểm

Câu 7


Qui ước vẽ ren:
a/ Ren nhìn thấy:
- Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng tròn chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng.
b/ Ren bị che khuất:
Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.


Câu 8

Mặt
Hình
chiếu

A

B

C

D

1
x
2


x


3x

4

x5


x

……..HÊT…….