dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề công nghệ 7 mien phi,tai lieu Đề công nghệ 7 mien phi,bai giang Đề công nghệ 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:52:28 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 88
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012 - 2013)
TRƯỜNGTHCS VIỆT ĐỨC MÔN :CÔNG NGHỆ - LỚP 7 – TIẾT 32
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

A)TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Đánh dấu x vào các ô của bảng sau cho phù hợp:

Các loại rừng
Vai trò
Rừng đầu nguồn
Rừng ven biển
Rừng sản xuất
Rừng đặc dụng

Chắn gió

Chắn cát di chuyển

Chống sạt lở

Thải O2

Lấy CO2

Điều hòa dòng nước

Cung cấp lâm sản

Bảo tồn nguồn gen

Phục vụ du lịch

B)TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu1: (2,5 điểm): Hãy giải thích các thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu.
Câu 2: (2,5 điểm): Em hãy cho biết các lọai khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau.
Câu 3: (2 điểm): Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng?
……..Hết……

PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ I
TRƯỜNGTHCS VIỆT ĐỨC NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn : Công nghệ - lớp7 – Tiêt32

Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm

1
- Rừng đầu nguồn có tác dụng: chắn gió, chống xói mòn, điều hòa dòng nước.
- Rùng ven biển có tác dụng: chắn gió; chắn di chuyển cát; chống xói mòn
- Rừng sản xuất: thải khí 02, lấy CO2 , cung cấp lâm sản.
- Rừng đặc dụng: bảo tồn nguồn gen, phục vụ du lịch.
0,75

0,75
0,75
0,75

2
Nêu và giải thích đúng 5 thao tác
( mỗi thao tác đạt 0,50 điểm)
2,50


3
- Nêu được 3 loại khai thác rừng.
-Nêu được đầy đủ các đặc điểm giống nhau
- Nêu được đầy đủ các đặc điểm khác nhau
0,50
1,00
1,00

4
- Nêu đầy đủ các bbiện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng
2,00


………HẾT………