dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề công nghệ 7 mien phi,tai lieu Đề công nghệ 7 mien phi,bai giang Đề công nghệ 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:52:03 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 325
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadPHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN :CÔNG NGHỆ - LỚP 7 – TIẾT 14
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

A)TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống (...) Giống cây trồng có vai trò trong trồng trọt :
a)Thay giống cũ bằng giống mới có năng suất cao có tác dụng ..........
b) Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng ..................trong năm .
c) Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng ...................cây trồng.
Câu 2: (1,5 điểm)
Điền vào chỗ trống các từ thích hợp sau để có khái niệm độ phì nhiêu của đất :
(các chất có hại; nước; dinh dưỡng; cây trồng; ôxy)
Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp....................và........
cần thiết cho.............................bảo đảm năng suất cao,
đồng thời không chứa .........cho cây.
B) TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 3: (2 điểm) Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng ?
Câu 4: (4 điểm) Có mấy nhóm phân bón? Đó là những nhóm phân bón nào?
Nêu đặc điểm của từng nhóm phân bón đó.
Câu 5: (1 điểm)
Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng phương pháp nào?
........HẾT............

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn : Công nghệ - lớp 7 – Tiêt 14

Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm

1
a) tăng năng suất, chất lượng
b) tăng vụ
c) thay đổi được cơ cấu
0,50
0,50
0,50

2
Điền đầy đủ đúng theo thứ tự sau:
Nước, ôxy, dinh dưỡng, cây trồng, các chất có hại

1,50

3
Đất trồng có tầm quan trọng đối với cây trồng là: cung cấp ôxy cho cây hô hấp. Cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho cấy sống, sinh trưởng, phát triển và giữ cho cây đứng vững.
2,00

4
-Nêu được 3 nhóm phân bón
-Nêu đầy đủ tên 3 nhóm phân bón
-Nêu đúng đặc điểm của từng nhóm phân (mỗi nhóm 1điểm)
0,50
0,50
3,00

5
 Liên hệ được một vài biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng ở địa phương cụ thể
1,00
………HẾT………