dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề c8ng nghệ 8 mien phi,tai lieu Đề c8ng nghệ 8 mien phi,bai giang Đề c8ng nghệ 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:53:42 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 96
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


PHÒNG GD&ĐT CƯKUIN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN:CÔNG NGHỆ -LỚP 8
Thời gian: 45phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(2điểm) Có mấy phép chiếu? Nêu đặc điểm của mỗi phép chiếu.
Câu 2: (2điểm)Hình cắt là gì? Nêu công dụng của hình cắt.
Câu 3:(3điểm)Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?
Câu 4:(3điểm)Bản vẽ nhà gồm những hình biễu diễn nào? Các hình biễu diễn của bản vẽ thể hiện các bộ phận nào của ngôi nhà?


…………………..Hết……………………..PHÒNG GD& ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Công Nghệ - Lớp 8


Câu
 Hướng dẫn chấm
 Điểm

Câu 1
Có ba phép chiếu.
-Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu đồng quy tại một điểm.
-Phép chiếu song song : Các tia chiếu song song với nhau.
-Phép chiếu vuông góc : các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

2

Câu 2
-Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.
-Công dụng của hình cắt: Hình cắt dùng để biễu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể .
1
1

Câu 3
-Bản vẽ chi tiết gồm các hình biễu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết máy.
-Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
1,5

1,5
Câu 4
-Bản vẽ nhà gồm các hình biễu diễn ( mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt)
-Mặt bằng là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà, nhằm diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách,cửa đi, cửa sổ, các thiết bị, đồ đạc...
-Mặt đứng là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm diễn tả hình dạng bên ngoài gồm có mặt chính, mặt bên.
-Mặt cắt là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm biễu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao.
1

2

…….Hết………